Kurzy pro firmy

Cílem naší firmy je pomáhat klientům realizovat  jejich strategické cíle a posilovat jejich konkurenceschopnost na trhu. Na základě analýz a konzultací nabízíme klientovi komplexní řešení. Neustále sledujeme a přizpůsobujeme vzdělávací metody nejnovějším trendům.

Školení vždy vytváříme „na míru“ podle konkrétních potřeb zadavatele a díky tomu naše kurzy vykazují velkou efektivitu v kvalitě výuky i v kvantitě získaných dovedností.

Do našeho lektorského týmu vybíráme výhradně „praktiky“, kteří mají ve svém oboru bohaté vlastní zkušenosti a dokázali, že umí. Nyní jsou připraveni to naučit i vás.

 • Hodnotící pohovor s pracovníkem
 • Výběr spolupracovníků, ideální výběrové řízení
 • Vedení propouštěcího pohovoru
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů pro úřady
 • Systém firemního vzdělávání, identifikace potřeb
 • Základy účetnictví
 • Ekonomie pro praxi
 • Základy marketingu
 • Marketing pro pokročilé
 • Vlastnosti a prospěšnosti produktu
 • Profesionální internetový marketing
 • Marketingové řízení a strategie
 • Sestavení veletržního týmu, strategie na veletrhu
 • Trénink veletržního týmu – jak jednat se zákazníkem na veletrhu
 • Asertivita v praxi
 • Konflikty a zvládání krizových situací
 • Stress management
 • Komunikační dovednosti, aktivní naslouchání
 • Psychologie práce v praxi
 • Psychohygiena, jak hořet a nevyhořet
 • Neverbální komunikace
 • Veřejné vystupování, rétorika a hlasová cvičení
 • Etiketa, společenské chování v pracovní i osobní praxi
 • Lektorské a prezentační dovednosti
 • Vyjednávání a strategie rozhovoru
 • Týmová spolupráce
 • Time management pro obchodníka
 • Obchodní korespondence, e-mailová komunikace
 • Typologie klienta
 • Psychologie prodeje
 • Prodejní a obchodní dovednosti I
 • Prodejní a obchodní dovednosti II
 • Vedení a strategie obchodního jednání
 • Telemarketing pro vedoucí pozice
 • Telemarketing pro administrativní pozice
 • Obchodní telemarketing – hovory a domlouvání schůzek
 • Profesionální asistentka/sekretářka/recepční
 • Základy podnikání
 • Time management
 • Manažerské dovednosti
 • Manažerská analýza a návrhy s využitím MS Excel
 • Vedení lidí a moderní styly řízení
 • Týmy, motivace
 • Couching, supervize
 • Hodnocení a nastavování systémů hodnocení
 • Porada jako nástroj výkonného řízení
 • Krizové řízení
 • Strategická analýza pro praxi
 • Strategický rozvoj a business excelence
 • Projekty a projektové řízení pro praxi
 • Manažerské řízení procesů změn v sociálních službách
 • Zvyšování efektivnosti a cost cutting
 • Právní minimum (zák. práce, obchodní, občanský a živnostenský zák.)
 • Obchodní právo
 • Pracovně právní předpisy
 • Management ve školství
 • Couching, vedení porad
 • Motivace pedagogů
 • Projekty a jejich řízení v oblasti školství
 • Začínající učitel
 • Komunikace a konfliktní situace v oblasti školství