Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy vám dopomohou ke zvýšení, rozšíření a prohloubení vaší stávající kvalifikace nebo získání kvalifikace nové.

Kurzy v pravidelných intervalech otevíráme jak pro širokou veřejnost, zaměstnance firem a organizací, tak i pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidování na ÚP. Uchazeči o zaměstnání mají nárok na úhradu rekvalifikačního kurzu od ÚP.

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání si od 1. 1. 2012 dle Zákona 435/2004 Sb. § 109a může zabezpečit rekvalifikaci sám. Uchazeč o zaměstnání si sám zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat, a zároveň rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. 

Postup pro uchazeče z ÚP:

  1. Uchazeč si zažádá na svém kontaktním pracovišti ÚP o formulář – Zájem o zvolenou rekvalifikaci.
  2. Zvolí si o jaký rekvalifikační kurz má zájem.
  3. Kontaktuje naší společnost, kde mu naši zaměstnanci vystaví a potvrdí formulář – Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.
  4. Oba formuláře odevzdá uchazeč na ÚP a vyčká na jeho schválení.

Veškeré naše rekvalifikační kurzy jsou akreditované od MŠMT.

Nabídka našich rekvalifikačních kurzů:

 

Asistentka, sekretářka

Obchodní zástupce

Operátor call centra